0312 815 13 25 - 26
lvt@lvt.com.tr
TR / EN
LVT Test Laboratuvarı

TS EN 61010-1 (ÖLÇME, KONTROL ve LABORATUVARDA KULLANILAN ELEKTRİKSEL DONANIM İÇİN GÜVENLİK KURALLARI)

TS EN 61010-1 (ÖLÇME, KONTROL ve LABORATUVARDA KULLANILAN ELEKTRİKSEL DONANIM İÇİN GÜVENLİK KURALLARI)

TS EN 61010-1 (ÖLÇME, KONTROL ve LABORATUVARDA KULLANILAN ELEKTRİKSEL DONANIM İÇİN GÜVENLİK KURALLARI)

TS EN 61010-1 (ÖLÇME, KONTROL ve LABORATUVARDA KULLANILAN ELEKTRİKSEL DONANIM İÇİN GÜVENLİK KURALLARI)

Bu standart, aşağıda belirtilen elektriksel donanım tipleri ve bunların aksesuarları için genel güvenlik kurallarını belirler:

a) Elektriksel deney ve ölçme donamı

b) Elektriksel endüstriyel işlem-kontrol donanımı

c) Elektriksel laboratuvar donanımı

 Elektriksel laboratuvar donanımı, malzemeleri ölçen, gösteren, görüntüleyen, muayene eden veya analiz eden veya malzeme hazırlamak için kullanılan donanım olup, yapay ortamda tanı amacı ile kullanılan donanımı da içerir.

Bu standart, aşağıdaki standartların kapsamındaki donanıma uygulanmaz. 

 • TS EN 60065/IEC 60065 (Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar)
 • TS EN 60204/IEC 60204 (Makinelerin güvenliği – Makinelerdeki elektriksel donanım)
 • TS EN 60335/IEC 60335  (Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar)
 • TS EN 60439/IEC 60439 (Alçak-gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri)
 • TS EN 60601/IEC 60601 (Tıbbi elektriksel donanım)
 • TS EN 60950/IEC 60950 (Bilgi teknolojisi donanımı)
 • TS EN 61558/IEC 61558 (Güç transformatörleri, güç besleme birimleri ve benzeri donanım)

Standart maddeleri ana başlıklar olarak aşağıda belirtilmiştir.

 • Elektrik çarpmasına karşı koruma
 • Mekanik tehlikelere karşı koruma
 • Mekanik zorlamalara karşı dayanıklılık
 • Yangının yayılmasına karşı korunma
 • Donanım sıcaklık sınırları ve sıcaklığa dayanıklılık
 • Akışkanlardan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma
 • Lazer kaynakları da dahil
 • Radyasyona karşı ve ses ve ses üstü basınca karşı koruma
 • Salıverilen gazlara ve maddelere
 • Patlamaya ve içe patlamaya karşı koruma
 • Bileşenler ve alt kurulumlar
 • Ara kilitlerle koruma
 • Uygulamadan kaynaklanan tehlikeler

TS EN/IEC 61010 standardında belirtilen kuralların amacı, operatörün ve çevreleyen alanın maruz kaldığı tehlikeleri katlanılabilir seviyeye kadar düşürülmesini sağlamaktır.