0312 815 13 25 - 26
lvt@lvt.com.tr
TR / EN
LVT Test Laboratuvarları

TS EN 61010-1 (Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektriksel Donanım İçin Güvenlik Kuralları)

TS EN 61010-1 (Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektriksel Donanım İçin Güvenlik Kuralları)

TS EN 61010-1 (Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektriksel Donanım İçin Güvenlik Kuralları)

TS EN 61010-1 (Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektriksel Donanım İçin Güvenlik Kuralları)

TS EN/IEC 61010-1 Standardı

ÖLÇME, KONTROL VE LABORATUVARDA KULLANILAN ELEKTRİKSEL DONANIM İÇİN GÜVENLİK KURALLARI


Bu standart, aşağıda belirtilen elektriksel donanım tipleri ve bunların aksesuarları için genel güvenlik kurallarını belirler:


a) Elektriksel deney ve ölçme donamı

b) Elektriksel endüstriyel işlem-kontrol donanımı

c) Elektriksel laboratuvar donanımı


Elektriksel laboratuvar donanımı, malzemeleri ölçen, gösteren, görüntüleyen, muayene eden veya analiz eden veya malzeme hazırlamak için kullanılan donanım olup, yapay ortamda tanı amacı ile kullanılan donanımı da içerir.


Bu standart, aşağıdaki standartların kapsamındaki donanıma uygulanmaz.

 

 • TS EN 60065/IEC 60065 (Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar)
 • TS EN 60204/IEC 60204 (Makinelerin güvenliği – Makinelerdeki elektriksel donanım)
 • TS EN 60335/IEC 60335  (Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar)
 • TS EN 60439/IEC 60439 (Alçak-gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri)
 • TS EN 60601/IEC 60601 (Tıbbi elektriksel donanım)
 • TS EN 60950/IEC 60950 (Bilgi teknolojisi donanımı)
 • TS EN 61558/IEC 61558 (Güç transformatörleri, güç besleme birimleri ve benzeri donanım)


Standart maddeleri ana başlıklar olarak aşağıda belirtilmiştir.


 • İşaretleme ve dökümantasyon
 • Elektrik çarpmasına karşı koruma
 • Mekanik tehlikelere karşı koruma
 • Mekanik zorlamalara karşı dayanıklılık
 • Yangının yayılmasına karşı korunma
 • Donanım sıcaklık sınırları ve sıcaklığa dayanıklılık
 • Akışkanlardan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma
 • Radyasyona karşı ve ses ve ses üstü basınca karşı koruma
 • Salıverilen gazlara ve maddelere patlamaya ve içe patlamaya karşı koruma
 • Bileşenler ve alt kurulumlar
 • Ara kilitlerle koruma
 • Uygulamadan kaynaklanan tehlikeler
 • Risk değerlendirmesi


TS EN/IEC 61010 standardında belirtilen kuralların amacı, operatörün ve çevreleyen alanın maruz kaldığı tehlikeleri katlanılabilir seviyeye kadar düşürülmesini sağlamaktır.Güvenlik (LVD Testi) Deneyleri

Elektriksel güvenlik deneyleri (LVD testi) herhangi bir ticari elektriksel ürünün ilgili standartlara uygunluğunu doğrulamak için uygulanan deneylerdir. Çeşitli hükümet ve kuruluşlar, dünya çapında satılan elektrikli ürünler için gereksinimler geliştirmiştir. Çoğu pazarda, bir ürünün güvenlik standartlarına (LVD Testi) uyması zorunludur.

Bu standartlara (LVD Testi) uyumu doğrulamak için, ürün;

 • Yüksek Gerilim Testi
 • İzolasyon Direnç Testi
 • Toprak Süreklilik Testi
 • Kaçak Akım Testi

gibi güvenlik testlerini geçmelidir.

Dielektrik Dayanım Testi

Deney numunesinin güç devresi ile koruyucu topraklama devresi arasına uygulanır. Deney gerilimi, 50 Hz veya 60 Hz anma frekansına sahip olmalıdır. En büyük deney gerilimi, izolasyonların etkinliğini kontrol etmek amacıyla yalıtımlara uygulanmalıdır. Tahrip edici bir boşalma meydana gelmeme durumunda standart gereksinimleri sağlanmış olur.

İzolasyon Direnci Testi

Deney numunesinin güç devresi iletkenleri ile topraklama devresi arasında uygulanan 500 V doğru akım(D.C.) sonrasında ölçülen yalıtım direnci 100 MΩ’ dan büyük olmalıdır.

Toprak Sürekliliği Testi

Toprak sürekliliğinde test numunesinin topraklama sisteminin güvenirliliği kontrol edilir. Koruyucu toprak terminali ile numunenin topraklı olması beklenen bölgeleri arasındaki her bir koruyucu topraklama devresinin direnci, uygun bir test donanımıyla ölçülmelidir. Test sonucu standartta belirtilen değerlere göre olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilir.

Kaçak Akım Testi

Kaçak akım testi, deney numunesinin erişilebilir yüzeyleri ile toprak arasına akan akımın uygun bir deney donanımıyla normal, anormal ve hata şartlarında ölçülmesidir. Deney sonucunda standardın verdiği limitler dahilinde kontroller gerçekleştirilir.