0312 815 13 25 - 26
lvt@lvt.com.tr
TR / EN
LVT Test Laboratuvarı

IEC 61461 ( İÇ ARK DENEYİ)

IEC 61461 ( İÇ ARK DENEYİ)

IEC 61461 ( İÇ ARK DENEYİ)

IEC 61461 ( İÇ ARK DENEYİ)

IEC 61641 standardı kapsamında iç ark deneyi gerçekleştirmekteki amaç, IEC 61439 -1’e uygun olarak imal edilmiş mahfazalı üniteler için, iç hata ile oluşan ark koşulları altındaki performansı belirlemektir.  Bu bağlamda iç ark deneyi gerçekleştirmek için standardın izin vermiş olduğu ölçülerde iletken bir tel vasıtası ile fazlar kısa devre edilir. İç ark deneyi esnasında imalatçı beyanı doğrultusunda, deney numunesi etrafına indikatörler yerleştirilir. Yerleştirilen bu indikatörler normal işletme anında operatörü temsil etmektedir. İç ark deneyi esnasında, oluşan iç hata durumunda deney numunesi etrafındaki indikatörlere herhangi bir zarar gelmemesi gerekmektedir.